Avfallsforbrenning en del av løsningen på klimaproblemet

Energiutnyttelse • Avfall

FNs klimapanel (IPCC) hevder at nesten 80 % av verdens energiforbruk kan komme fra fornybare kilder innen 2050.

Teknisk er det mulig og utfordringene er i all hovedsak politiske, sa sekretariatsleder Patrick Matschoss i IPCC, da rapporten ble presentert på Litteraturhuset i Oslo.

I rapporten blir biomasse fremhevet som en av de mest sentrale energikildene i en klimanøytral fremtid, og avfallsforbrenning blir nevnt som en god måte å lage fornybar varme og strøm på.

KS Bedrift mener at det er viktig at avfallsforbrenning i Norge har rammebetingelser som gjør at den kan utvikle seg videre for å bli en enda viktigere del av energiproduksjonen i Norge, og således bidra til en mer klimavennlig fremtid.