Frevar 1.jpg
Foto: Frevar KF
CO2-fangst fra energigjenvinningsanlegg

Grønn infrastruktur for avfall fremmer næringslivet

Energiutnyttelse • Avfall

Frevar KF legger til rette for bærekraftig næring.

- Samfunnsbedriftene er godt posisjonert for å bidra i det grønne skiftet, fordi vi lenge har fokusert på mennesker og miljø i tillegg til økonomi. Det sier direktør Fredrik Hellström i Frevar KF.

Gjennom 35 år har Frevar bidratt til grønnere industri i Fredrikstad. Energigjenvinningsanlegget sparer miljøet for 20.000 tonn fossilt brensel hvert år. I tillegg leverer de miljøvennlig fjernvarme til innbyggerne. Selskapet ser likevel hele tiden framover – nå skal de prøve å rense restgassene fra energigjenvinningsanlegget for CO2.

Sammen med andre samfunnsbedrifter og private aktører jobber Frevar i en klynge med å utforske et mulig karbonfangstanlegg for industrien.

– Vi har jobbet med industrien her i mange tiår for å utnytte infrastrukturen vi har bygget opp best mulig. Selv om vi er offentlig eid, har vårt tette samarbeid med næringslivet og den helhetlige tenkingen gitt nyskapende løsninger, sier direktør Fredrik Hellström i Frevar.

Nå tilrettelegger han for mer grønt samarbeid mellom samfunnsbedriftene som leder i KS Bedrifts Nettverk for bærekraftig innovasjon og omstilling.

– Vi er sterke sammen når vi inspirerer hverandre og deler kompetanse. Samfunnsbedriftene kommer til å bli enda viktigere for en grønn infrastruktur fremover, forteller Hellström.