Regjeringen må sikre ressurser til mer veiledning og tilsyn av farlig avfall

Farlig avfall • Avfall

Miljødirektoratet gjennomførte en stor tilsynsaksjon på farlig avfall høsten 2013. Resultatet er alvorlig, ifølge miljødirektør Ellen Hambro og varsler strenge reaksjoner.

Direktoratet har tidligere uttalt at det ofte er «gjengangere» som står for de samme avvikene fra tidligere aksjoner. Fra høstens aksjon ble det ikke funnet noen såkalte «alvorlig avvik». Det er spesielt tre områder direktoratet trekker frem:

  • 68 prosent av de kontrollerte virksomhetene hadde for dårlig kontroll med hva de tar imot av farlig avfall.
  • 56 prosent brøt miljøkravene til håndtering og lagring av farlig avfall.
  • 70 prosent fulgte ikke kravene til internkontroll.

Stadig mer av det farlige avfallet blir levert til godkjent håndtering. Det er også positivt at flere aktører i avfallsbransjen har foretatt nødvendige oppgraderinger for å heve standarden på tekniske anlegg og satser mer på kompetanse.

Miljødirektoratet forenkler regelverket for farlig avfall 
Nesten samtidig med at resultatene fra høstens tilsynsaksjon for farlig avfall offentliggjøres, foreslår Miljødirektoratet å forenkle regelverket for farlig avfall. De vil fjerne kravet om tillatelse for innsamling av farlig avfall og tankrens. Direktoratet foreslår heller å erstatte enkelttillatelser med standardisert krav i nytt kapittel 11 i avfallsforskriften.

KS Bedrift mener det må sikres nok statlige ressurser
KS Bedrift mener det er viktig at det i regjeringen sørger for at det settes av økonomiske midler i kommende statsbudsjett for å sikre fortsatt miljøriktig håndtering av farlig avfall. Å fjerne kravet om tillatelse vil øke behov for mer veiledning og tilsyn med aktører som håndterer farlig avfall. KS Bedrift påpeker at det blir viktig at miljømyndighetene derfor får tilstrekkelig ressurser til å utføre dette arbeidet i tiden fremover.