Materialgjenvinning innebærer ressursutnyttelse av avfall, slik at de ulike materialene i avfallet kan brukes som råvarer i produksjon av nye produkter. 

Målet med materialgjenvinning er at materialer kan brukes om igjen i ny produksjon. Dette sparer jordkloden for å utvinne nye naturressurser med de klima- og miljøbelastningene som følger, samtidig som mengden avfall reduseres. I en sirkulær økonomi betyr dette at avfallsressursene forblir i økonomien selv om det ikke nødvendigvis er til sin opprinnelige bruk.

Dette vil også skape behov for ny kunnskap og flere "grønne" arbeidsplasser. Dette vektlegges i EU sin "avfallspakke" om sirkulær økonomi.

Relevante artikler