"Forurenser betaler" er et hevdvunnet prinsipp som vi følger når vi foreslår endringer i regelverk. Gode rammebetingelser må sikre en riktig fordeling av kostnader på avfallstjenester. 

Avfallshierarkiet skal være veiledende for valg av lokale løsninger for innsamling, transport og behandling av avfall. (Foto: iStock)