38415228601 Cf8d0ed92d K
Du trenger ikke kunne spå om fremtiden for å forstå at produsentansvaret må utvikle seg i takt med nye mål. Dagens regelverk må endres.
Samfunnsbedriftenes webinar om produsentansvar 25. aug. 2020

Produsentansvaret må endres

Produsentansvar • Avfall

I vinduet under kan du se webinaret om produsentansvar som Samfunnsbedriftene sendte den 25. august 2020.

I webinaret presenteres en betenkning om produsentansvarsordningene som advokatfirmaet Lund & co ferdigstilte den 23. juni 2020. Den kan lastes ned her.

 

Produsentansvaret: Hva er aktørenes roller og ansvar? - betenkning fra advokatfirmaet Lund & co.

Deltakerliste