Fra 2014 er det innført skatteplikt for kommuner. Skatteplikten omfatter inntekter knyttet til kommunens avfallshåndteringstjenester som utføres i et marked.