Kommuner som utfører kommersielle avfallstjenester må skatte

Skatt og avgifter • Avfall

Det er innført skatteplikt for kommuner som utfører avfallstjenester knyttet til husholdningsavfall fra andre kommuner og næringsavfall - fra og med 1. januar 2014

Fra inntektsåret 2014 er det innført skatteplikt for kommuner. Skatteplikten omfatter inntekter knyttet til kommunens avfallshåndteringstjenester som utføres i et marked. Det vil si at håndtering av husholdningsavfall fra andre kommuner og/eller næringsavfall som omfatter avfall fra private og offentlige virksomheter/institusjoner vil være skattepliktig.