Nasjonal behandlingskapasitet og beredskap for mottak av avfall er viktig å sikre i tilfelle ekstraordinære hendelser skulle skje. På den måten vil Norge være uavhengig av andre lands kapasitet og vilje til å ta i mot norsk avfall.

Dette vil være spesielt viktig dersom uforutsette situasjoner skulle oppstå, for eksempel dyretragedier, ulykker eller hendelser der store mengder avfall må håndteres umiddelbart. Kommunale behandlingsanlegg (deponier, forbrenningsanlegg, biologisk) for avfall bidrar til at Norge kan være uavhengig av andre lands kapasitet og vilje til å ta imot norsk avfall.

 

Akutt behov for deponikapasitet etter terrorhendelsene i 2011

Når skader først er påført bygningsmasse, så vil tilgang til deponering av avfall være en viktig del av beredskapen, skrev KS Bedrift til Justisdepartementet i forbindelse med evaluering av beredskap etter hendelsene 22. juli 2011.

Etter bombingen av regjeringsbygget, ba Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) fylkesmennene om å skjære igjennom og hastebehandle søknader om deponering av avfall fra regjeringskvartalet. I slike tilfeller er det viktig at det faktisk finnes deponier i beredskap.

KS Bedrifts medlemmer ivaretar det grunnleggende samfunnsansvaret på vegne av kommunene. I tillegg bidrar de til å sikre nasjonal behandlingskapasitet for husholdningsavfall, dersom reservekapasitet og beredskap blir nødvendig.