Uavhengig av hvor folk bor i vårt langstrakte land eller hvor mange innbyggere den enkelte kommune har, må kommunene sørge for forsvarlig håndtering av avfallet. Dette gjelder også avfall fra alle landets fritidseiendommer.  

 

 

Kommunen har ansvar for å sørge for innsamling og behandling av alt husholdningsavfallet, inkludert avfall fra privateide fritidseiendommer.