Moderne avfallsløsninger kan redusere utslipp til luft, jord og vann. Det er viktig å sikre kommunal styringsrett innen organisering av selskap, avfallstjenester for husholdninger og egne virksomheter.

Mer moderne avfallsinnsamling i byer og tettsteder vil frigjøre verdifulle arealer, bidra til mindre utslipp til jord, luft og vann, redusere brannfare og støy og redusere farlige trafikksituasjoner.

Befolkningsveksten vil i all hovedsak skje i tilknytning til byene, og frem mot 2050 har Statistisk Sentralbyrå et estimat opp mot 7-8 millioner innbyggere i Norge. Dette vil utfordre mange sektorer, og effektiv avfallsinnsamling blir viktig for å imøtekomme behovet for mer miljøvennlig byplanlegging.

Last ned brosjyren "Grav det ned i tide"

Moderne avfallsinnsamling i byer og tettsteder vil frigjøre verdifulle arealer, bidra til mindre utslipp til jord, luft og vann, redusere brannfare og støy og gi bedre trafikksikkerhet.