Kommunene har et lovpålagt ansvar for å håndtere alt husholdningsavfall. Med dette ansvaret følger også kontroll, rapportering og et overordnet samfunnsansvar.

Dersom andre aktører ønsker å samle inn avfall direkte fra husholdningene, må de innhente samtykke hos kommunen. Dette kravet følger av forurensningsloven § 30, tredje ledd.

Aktører som transporterer, kjøper/selger avfall eller eksporterer/importerer avfall, må registreres i Enhetsregisteret. Se mer i avfallsforskriften kapittel 13A.