Det stilles høye krav til avfallsselskapene, både når det gjelder tiltak og dokumentasjon. Alle landets kommuner har i dag ansvar for å sikre at alt avfallet, i byer og grisgrendte strøk, blir samlet inn for å utnyttes mest mulig ressurseffektivt. Samtidig bidrar tiltakene til å redusere forurensing til luft, jord og vann. På den annen side etterspørres det i økende grad og fra ulike hold, krav til dokumentasjon og transparens på de tiltak som selskapene gjennomfører.