CSR nivåer.jpg

CSR-sertifisering

Miljø og samfunnsansvar • Avfall

KS Bedrift var tidlig ute å tilby kurs om den nye standarder for miljø- og samfunnsansvar. DNV-GL gjennomførte kurset for våre medlemmer i februar 2016.

CSR-sertifisering utgjør en ny standard for miljø- og samfunnsansvar. Denne standarden forvaltes av en uavhengig stiftelse og ekspertkomité.

KS Bedrifts medlemmer opplever stadig høyere krav fra omverden. Hvilke tiltak er nødvendig og hva bør selskapet dokumentere? Dette er sentrale spørsmål som et selskap må kunne besvare for å vise godt lederskap og kontroll, både ved rapportering, til forvaltningskontroll/revisjon, som arbeidsgiver og ved anbud. Formålet med kurs for å få bedriften sertifisert, er å bistå dere i dette viktige arbeidet.

Hvem passer kurset for?

 •          Ledere på ulike nivå
 •          Ansvarlige for samfunnsansvar, CSR og bærekraft
 •          Ansvarlige for kundekontakt, salg og marked

Selve sertifiseringsprosessen består av fem nivåer, avhengig av bedriftens modenhetsnivå. Nivå 3 er ett mål, og nivåene over (4 og 5) kan velges ved behov videre. Sertifiseringen bygger på kjente standarder for styringssystemer (eks. ISO 9001, 14001 og 22001, samt standarder innen CSR, som ISO 26000 og Global Reporting Initiative (GRI)).

Illustrasjon: sertifiseringsprosessens fem nivåer

Det innledende kurset gir en innføring i standarden: 

 •          Formål og fordeler ved sertifisering
 •          Prosessen fram mot sertifisering
 •          Krav i standarden knyttet til følgende tema:
  • Organisasjonsstyring
  • Arbeidsforhold og menneskerettigheter
  • Miljø og klima
  • Forretningsetikk
  • Samfunnsengasjement og interessentdialog

 Standarden bidrar til: 

 •          Reduserte kostnader – systematisering og effektivisering av daglig drift
 •          Høyere prestasjoner – kontinuerlig forbedring og ledelsesfokus på de viktigste områdene
 •          Bedre dokumentasjon og troverdighet – sertifisering inngir tillit og styrker bedriftens posisjon i anbudsprosesser og i rapporteringer
 •          Redusert risiko – bedre oversikt over ressursstrømmer