Dokumentasjon av samfunnsansvar

Miljø og samfunnsansvar • Avfall

Avfallsbransjen opplever stadig å bli gransket eller mistenkeliggjort, og avfallsselskapene møtes med høyere krav og forventninger fra myndigheter og samfunnet. Hvordan angriper en bedrift slike utfordringer?

Mange bedrifter er i dag ISO-sertifisert, men mangler en helhetlig virksomhetsanalyse som kan dokumentere andre sider enn helse, miljø og sikkerhet i virksomheten. Nå er det utarbeidet en sertifisering som kan hjelpe bedrifter til bedre å dokumentere sitt miljø- og samfunnsansvar (CSR).

KS Bedrift har inngått et samarbeid med DNV-GL, og vi arrangerte nylig et seminar om temaet for våre avfallsmedlemmer.

Introduksjonskurs hos KS Bedrift om CSR-sertifisering


Bevisstgjøring og godt lederskap
Våre medlemmer har et viktig samfunnsoppdrag og mange forvalter store investeringer for å utføre sine lovpålagte oppgaver. En sertifisering innen samfunnsansvar innebærer etablering av gode rutiner for dokumentasjon og styring, også på områder som berører samfunnet.

En slik prosess vil avdekke om det er nødvendig å innføre tiltak eller om selskapet må dokumentere spesifikke områder av sin virksomhet. Det er mange sentrale spørsmål som et selskap må kunne besvare for å vise godt lederskap og kontroll.

Dette vil også kunne bidra til bevisstgjøring internt i bedriften og for eierne.


Omverden består av mange interessenter
Felles for våre medlemmer er at de er offentlig eid. Bedriftene har kanskje flere kommuner som eiere, og uansett ett eller flere kommunestyrer som ønsker bedre kontroll med sine bedrifter. Innbyggerne er kundene, og ønsker også å vite om ulike sider ved virksomheten.

Å ha god oversikt over sin virksomhet, innebærer at man er godt rustet for de fleste spørsmål rundt bedriften. Ikke minst vil god dokumentasjon gi grunnlag for best mulig kommunikasjon med omverden.

For mer informasjon om standarden, besøk DNV GL sine nettsider