avfallsbil.jpg
«Ingen er gode på alt, men alle er gode på noe» (Foto: IStock)

Nettverk for egenregi ved innsamling av husholdningsavfall

NETTVERK AVFALL OG RESSURS • Avfall

To store konkurser i 2017 i avfall- og gjenvinningsbransjen ga varierende konsekvenser for mange kommuner. Flere valgte å ta over driften selv, enten midlertidig eller mer eller mindre permanent.

Samfunnsbedriftene ønsker i den sammenheng å tilby en felles møteplass for både kommunale selskaper og kommuner som har valgt egenregi som følge av konkurs hos private avfallsleverandører.

Ønsker du å delta i Samfunnsbedriftene nettverk for egenregi ved innsamling av husholdningsavfall? Ta kontakt med Daniel Lindvåg, i Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs.

Viktig med erfaringsutveksling

Mange av Samfunnsbedriftenes medlemmer og etater sitter igjen med ulike erfaringer og hvordan de løste disse utfordringene. Noen har liten eller ingen erfaring med egen drift av renovasjon, mens andre har en del erfaring.

Vi tror det ligger et stort potensiale i å utvikle renovasjonsvirksomheten ved å etablere et nettverk hvor kommunale aktører kan utveksle erfaringer og «best practice».

Et viktig formål med nettverk for egenregi, er at deltakerne kan hjelpe og rådføre hverandre gjennom informasjon og erfaringsutveksling. «Ingen er gode på alt, men alle er gode på noe».

Målgruppe

Vi retter oss spesielt mot de som har direkte ansvar for innsamling av husholdningsavfall. Driftsledere, avdelingsledere, formenn o.l.

Program

Det legges opp til 2 samlinger i året. Samlingene går over to dager, fra lunsj dag 1 til ca. kl. 15.00 dag 2.  

Programmene vi legger opp til, vil være en kombinasjon av erfaringsutveksling, faglige temaer og sosialt samvær for å knytte gode kontakter. Deltakerne vil selv være viktige bidragsytere. I tillegg vil eksterne forelesere bli invitert inn til enkelttemaer.

Aktuelle temaer for samlingene kan være:

 • HMS-saker for renovasjon
 • Utvikling av lokale styringssystem
 • Dimensjonering av ressurser (biler og personell)
 • Vedlikeholdsrutiner
 • Effektiv ruteplanlegging
 • Planlegging for innkjøring (røde dager og ferie)
 • Kvalitet på tjenestene
 • Hvordan løse språk-utfordringer
 • Personalhåndtering
 • Positiv kulturbygging
 • RFID-teknologi, bruk og erfaringer
 • KPI’er for renovasjon
 • Benchmarking
 • Kundehåndtering
 • Og mye mer

Gjennomføring

Samfunnsbedriftene har engasjert Bjørn Kopstad som faglig ansvarlig for samlingene. Han har lang erfaring med renovasjon fra privat avfallsselskap, og var bl.a. ansvarlig for å bygge opp NG Renovasjon med renovasjonskontrakter i Norge og Sverige. Han har også lang erfaring med å lede samlinger for lokale ledere av renovasjon under svært ulike forhold.

For mer informasjon, ta kontakt med Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs v/Daniel Lindvåg.