sortering06.jpg

Nettverk for kommunal organisering

NETTVERK AVFALL OG RESSURS • Avfall

Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs inviterer til felles møteplass for alle kommunale aktører gjennom «Nettverk for kommunal organisering».

Kommuner og kommunale selskaper har mange like og ulike utfordringer avhengig av geografi og organisering.

Nettverket for kommunal organisering har som mål å bidra til diskusjon om aktuelle temaer og problemstillinger, slik at vi sammen står mer rustet for fremtiden. Vi må både synliggjøre den viktige rollen kommunale avfallsaktører har, bidra til samarbeid og gjøre hverandre gode.

Aktuelle temaer

Temaer kan være det meste som har med organisering av arbeidet dere utfører på vegne av innbyggere og eiere. 

Eks. enerett/egenregi, offentlige anskaffelser, ulike selskapsformer, samtykke til innsamling av avfall, produsentansvar (forhandlingene er vedtatt flyttet til Samfunnsbedriftene), etikk- og samfunnsansvar, selvkostregelverket, innsamling og transport av avfall, infrastruktur og ellers alt hva vi og dere måtte være opptatt av som knytter seg til de kommunale oppgavene som dere er utførere av.

Målgruppe

Det er kun anledning for ansatte i kommunale bedrifter og etater å delta i nettverket. Innlegg fra ulike medlemmer vurderes fra gang til gang. Det kan bli aktuelt å hente inn foredragsholdere og ressurspersoner eksternt, avhengig av temaer som er på agendaen. 

Kontaktinformasjon

Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med:

Elisabeth A. Helle, avd.leder Plan og utvikling i Avfall Sør. E-post: eah@avfallsor.no,
mobil 93 20 08 02

Brage H. Nafstad, Ingeniør, Kommunalteknikk VAR i Trondheim kommune. E-post: brage.nafstad@trondheim.kommune.no, mobil 916 49 063

Kontaktperson i Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs er Bård Jørgensen, mobil: 970 47 239