(foto: IStock)
Bærekraftig innovasjon og omstilling (foto: IStock)

Nettverk for bærekraftig innovasjon og omstilling

NETTVERK I SAMFUNNSBEDRIFTENE AVFALL OG RESSURS • Avfall

KS Bedrift Avfall inviterer til felles møteplass for både kommunale selskap og kommuner som skal bidra til økt materialgjenvinning, slik EU har vedtatt og slik Stortinget har bedt regjeringen om å følge opp. 

For å nå 65 prosent materialgjenvinning fra husholdningsavfall og liknende avfall fra næringslivet, må innsats og rammebetingelser ligge til grunn allerede nå.

Vi anser ambisiøse mål for materialgjenvinning som den kommunale avfallsbransjens fremste utfordring i årene som kommer. For å nå målet spiller våre medlemmer en avgjørende rolle mellom innbyggere, produsenter og stat.

Gjennom dette nettverket ønsker KS Bedrift Avfall å hjelpe og inspirere medlemmene til å blant annet ha og gjennomføre innovasjonsprosesser som er så bra at nye løsninger tas i bruk.

Samfunnsansvarlig og konkurransedyktige medlemmer

For å løfte Norge over i et lavutslippssamfunn, er ett av våre bidrag å bistå medlemmene, slik at de kan levere enda bedre samfunnsansvarlige og konkurransedyktige løsninger tilpasset lokale forhold.

Nettverket vil søke å legge til rette for kompetansepåfyll og erfaringsdeling mellom medlemmer. Målet er ikke å lede dere til spesifikk teknologi, men å bidra til å styrke medlemmenes forståelse for ledelse, kompetanse og kultur i organisasjonen. Dette er grunnleggende for å sette i gang prosesser som fremmer innovasjon.

Når den nasjonale avfallsplanen skal revideres i 2019, vil arbeidet og innsikten fra nettverket også kunne gi nyttige innspill til denne revideringen.

Det er kun anledning for kommunale bedrifter og etater til å delta i nettverket, mens foredragsholdere og ressurspersoner med nødvendig kompetanse vil hentes inn, avhengig av temaer som skal diskuteres.

Kontaktinformasjon

Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med:

Nettverksleder Fredrik Hellstrøm, direktør i FREVAR KF, e-post: frhe@frevar.no 
mobil: 915 53 325.

KS Bedrift Avfall ved Svein Kamfjord, e-post: svein.kamfjord@ksbedrift.no 
mobil: 93030423.