Samfunnsbedriftenes bransjestyre for avfall og ressurs er et rådgivende styre som skal bidra til at medlemsbedriftenes interesser blir best mulig ivaretatt.

Sittende styre:

 1. Leder Pål Smits, Lindum AS, (til 2023) Gjenvalgt
 2. Nestleder Ingrid Hitland, BIR Avfallsenergi AS (til 2022) Ikke på valg
 3. Styremedlem Bjørn Erik Jønsberg, Sør-Østerdal ik. renovasjonsselskap IKS (til 2023) Gjenvalgt
 4. Styremedlem Håkon N. Johansen, Søndre Helgeland Miljøverk IKS (til 2022) Ikke på valg
 5. Styremedlem Elise Gustavsen, Reno-Vest IKS (til 2023) Ny

Varamedlemmer:

 1. Varamedlem Geir Tore Leira, Innherred renovasjon IKS (til 2023) Gjenvalgt
 2. Varamedlem Bente Gansum Daazenko, BIR Privat AS (til 2022) Ikke på valg
 3. Varamedlem Hans Georg Høgevoll-Garberg, Avfall Sør AS (til 2023) Ny

Valgkomité:

 1. Leder Gro Staveland, Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS (til 2022) Gjenvalg
 2. Medlem Asle Hasselvold, Midtre Namdal Avfallsselskap IKS (til 2023) Gjenvalg
 3. Medlem Grethe Olsbye, Sirkula IKS (til 2023) Gjenvalg
 4. Varamedlem Jørgen H. Masvik, Vest Finnmark Avfallselskap IKS (til 2023) Ny

Ønsker du å stille til valg i Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs? Ta kontakt med valgkomitéens leder, Gro Staveland i Haugaland Interkommunale Miljløverk IKS (HIM). 

 

Se alle Samfunnsbedriftene bransjestyrer

Se styret for Samfunnsbedriftene

Les mer om hva det innebærer å være medlem av bransjestyret