Avfallsbedriftenes samfunnsnytte

Utredninger • Avfall

De kommunale avfallsselskapene skaper både grønne arbeidsplasser og skatteinntekter. I tillegg til å fremme innovasjon, bidrar disse bedriftene til å fremme gjenvinningssamfunnet og å sysselsette folk som ellers faller utenfor arbeidslivet.

Les rapporten: "Avfallsbedriftenes samfunnsnytte nasjonalt og regionalt" [07.05.15] (PDF)