Bidrag til det grønne skiftet

Utredninger • Avfall

Bedrifter i kommunalt eie gir et betydelig bidrag til det grønne skiftet. Dette gjør de dels gjennom å utføre sine samfunnsoppdrag, og dels gjennom sin rolle som innkjøpere av teknologiske løsninger. 

Lokale samfunnsbedrifters bidrag til det grønne skiftet [20.04.2016] (PDF)