Dame går langs samlebånd

Ringvirkningsanalyse

Utredninger • Avfall

En ny rapport viser at aktiviteten i kommunale avfallsselskaper bidro med total verdiskaping på oppunder 6,2 milliarder kroner i 2015. Dette er lokal verdiskaping, basert på lokale avfallsressurser og bør synliggjøres lokalt, både hos innbyggere og eiere.

KS Bedrift engasjerte Menon Business Economics til å beregne ringvirkninger av kommunale avfallsselskap. Dette er en oppfølging av rapporten som ble laget for to år siden. 

Menon fremhever særlig at selskapene også gir ringvirkninger til annet næringsliv lokalt, spesielt ved å innføre nye teknologier og ved offentlige anskaffelser. Det bidrar i neste omgang til nytenking og innovasjon innenfor et felt som ellers ville ha fått mindre oppmerksomhet. 

Rapporten er denne gangen todelt, og tar også for seg fire ulike scenarier/trender for utvikling som påvirker kommunal avfallsbransje i årene som kommer. 

Kun for medlemmer i KS Bedrift

Last ned rapporten:
"Ringvirkningsanalyse av kommunale avfallsselskaper og 4 scenarier for utvikling" (Krever innlogging. Dersom du har problemer med å logge inn, send mail til KS Bedrift eller ring 24 13 27 00). 

Last ned Powerpoint-presentasjonen om samme rapport. (Krever innlogging)

Disse kan benyttes i ulike sammenhenger. Flere medlemmer har tidligere etterspurt dette for bruk i diskusjoner i intern i bedriften eller eksternt med styret og eiere.