Samfunnsbedriftenes Gjenvinningsbarometeret er en visualisering av mengden husholdningsavfall som sendes til materialgjenvinning.

Norge har allerede et nasjonalt mål om at ressursene i avfallet skal utnyttes best mulig, først og fremst gjennom materialgjenvinning og energiutnyttelse. Nå skal målene tydeliggjøres og skjerpes.

Innen 2035 skal 65 prosent av alt husholdningsavfall og lignede avfall materialgjenvinnes eller ombrukes.

Klikk her for å komme på Gjenvinningsbarometeret