Brann og redning utgjør en stadig viktigere beredskapsressurs. Med rask responstid og tilstedeværelse over hele landet kommer det nye oppgaver.

Trafikkulykker og helsebistand utgjør en stadig større andel av oppdragene for brann- og redningstjenesten.

Dette skyldes blant annet at tjenesten fortsatt er lokalt forankret og utgjør en beredskapsressurs som er tilstede i de fleste lokalsamfunn. Foto: iStock.

 

Relevante artikler