2015_KSbedrift_072.jpg

Brannstudien: KS Bedrifts høringsuttalelse om piloter

Brann og redning i endring • Brann og redning

I forbindelse med oppfølging av brannstudien, er det besluttet å gjennomføre en eller flere piloter. KS Bedrift fikk til høring organiseringen av dette arbeidet. Vi la blant annet vekt på at det burde være mer enn én pilot.