Brannstudien: KS Bedrifts høringsuttalelse

Brann og redning i endring • Brann og redning

KS Bedrift leverte egen høringsuttalelse til brannstudien februar 2014.