KS.jpg

Brannstudien: KS' høringsuttalelse

Brann og redning i endring • Brann og redning

KS' hovedstyre behandlet brannstudien desember 2013.  

KS' høringsuttalelse fra februar 2014 finner du her.