Brannstudien

Brann og redning i endring • Brann og redning

"Brannstudien" er en rapport fra arbeidsgruppen som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk.