Dimensjoneringsforskriften – kom med dine innspill

Brann og redning i endring • Brann og redning

Dimensjoneringsforskriften gir føringer for hvordan lokale brann- og redningsvesen skal organiseres, dimensjoneres og hvilke kompetansekrav som skal stilles. Den er nå revidert.

KS Bedrift Brann og Redning trenger innspill fra våre medlemmer nå når Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har sendt forslaget til forskrift til Justis- og beredskapsdepartementet. Departementet skal behandle forslaget før det sendes på høring.

KS Bedrift og KS har fått plasser i referansegruppen som skal følge dette arbeidet.

Fra KS Bedrift og KS stiller brannsjef Henry Ove Berg, Rogaland Brann og Redning IKS, rådmann Siri Gauthun Kielland, Sørum kommune, og Øistein Gjølberg Karlsen KS Bedrift Brann og Redning.

For at vi skal kunne fronte hele bredden og mangfoldet i brann- og redning i Norge er vi avhengig av innspill fra våre medlemmer som har støvlene på.

Vi er opptatt av både hva som bør videreføres i dagens forskrift og eventuelt hva som bør endres. Du finner veiledning på hvordan du kan bidra i bunnen av denne artikkelen.

Styrende for handlefrihet
Dimensjoneringsforskriften er det juridiske grunnlaget for hvordan Kommune-Norge skal organisere og dimensjonere brann- og redningstjenesten. Den er derfor styrende for handlefriheten som kommunene har med hensyn til hvordan de ønsker å organisere brann- og redningstjenesten.

Dimensjoneringsforskriften skal sikre at enhver kommune har et brannvesen som er organisert, utrustet og bemannet, slik at oppgaver pålagt i lov og forskrifter blir utført tilfredsstillende.

Videre skal forskriften sikre at brannvesenet er organisert og dimensjonert på bakgrunn av den risiko og sårbarhet som foreligger.

Hvordan kan du bidra?
Vi ber våre medlemmer komme med innspill til oss underveis.

Vi ber om at du bruker høringsfunksjonen i våre nye medlemssider. Klikk deg inn her (krever innlogging)

Om du har problemer med å logge deg inn, ta kontakt med KS Bedrift på telefon 24 13 27 00 eller epost