Bergen brannvesens kommandobil.jpg
Kjell Thore Olsen viser frem Bergen brannvesens kommandobil (Foto: Øistein Gjølberg Karlsen).
Nettverkssamling 2018:

Digitalisering av hele verdikjeden i brann- og redningstjenesten

Fagnettverk for brann og redning • Brann og redning

Digitale verktøy endrer hverdagen for brann og redning. Hva betyr digitaliseringen for måten man jobber på og hvordan virksomheten styres? Dette ble diskutert på KS Bedrifts årlige nettverkssamling i Bergen den 2-3. oktober 2018.

Det deltok drøyt 40 ledere fra mange av våre brann- og redningsmedlemmer på samlingen. Bergen brannvesen var vertskap, og mye av programmet foregikk på hovedbrannstasjonen i Bergen.

Bergen brannvesen har kommet langt i digitalisering av særlig den operative verdikjeden, og deltakerne fikk et godt innblikk i hvordan dette brukes i hverdagen både i innsats ute og styring av større innsatser fra stab. Dette ble demonstrert både i vognhallen og fra stabsrommet på brannstasjonen.

Kan gi bedre kommunikasjon

Salten Brann IKS og forskningsinstituttet Norut introduserte deltakerne for prosjektet «Gir økt teknologibruk økt nytte av samlokalisering og sentralisering av brannfaglig ansvar?». Brannsjef Per Gunnar Pedersen og forsker Njål Borch viste ulike digitale plattformer som Salten brann nå tester ut.

-Artikkelen fortsetter under bildet-

Brannsjef Per Gunnar Pedersen orienterer om Salten Brann IKS' uttesting av ulike digitale verktøy. (Foto: Øistein Gjølberg Karlsen).

De ga deltakerne et tankevekkende innblikk i hvor lett det er for at kritisk informasjon ikke oppfattes i dialog mellom mennesker i en stresset situasjon og hvordan digitale verktøy kan bøte på dette.

Vær en bevisst bestiller

Forsker Are Wendelborg Brandt, fra RISE Fire Research, oppfordret deltakerne til å være opptatt av å få mest mulig igjen i bruk av penger gjennom å være tydelige og bevisste på egne behov. I tillegg var han tydelig på at det bør være størst mulig grad av standardisering brannvesen i mellom slik at de kan samsnakke også digitalt.

Per Fredrik L Hemmingsson, fra Høgskulen på Vestlandet, fortalte om hvordan digitale verktøy er en del av undervisningen på branningeniørutdanningen i Haugesund.

Studentene blir gjennom studiet introdusert for digitale verktøy som det er forventet at de skal beherske når de kommer ut i jobb.

Medlemmene satser

På dag 2 åpnet avdelingssjef for brannforebyggende avdeling Hege Hammer, Oslo brann- og redningsetat (OBRE) med å gi et innblikk i hvilke behov OBRE har for digitale verktøy i virksomhetsstyring, publikumskontakt, kontakt med næringslivet og så videre.

Hammer fortalte at en del er på plass, men at det også på en del områder er en vei å gå før OBRE har digitalisert sin virksomhet.

Brannsjefene Leif Linde, Bergen Brannvesen, Bjørn Olav Paulsen, Øygarden brann og redning IKS og Pål Fromeide Hansen, Askøy brannvesen introduserte deltakerne for Vest brann- og redningsregion som er etablert som et regionalt brannsamarbeid mellom selvstendige brannvesen i Hordaland.

Direktør for arbeidsgiverservice i KS Bedrift, Frode Nilssen, orienterte om ulike arbeidsgiverrelaterte spørsmål som lønn, (sær)avtaler og rekruttering.

 

Presentasjonene finner du her:

KS Bedrift - Digitalisering av hele verdikjeden
Bergen brannvesen - Digitale verktøy i beredskap
Salten Brann IKS - Teknologi og utvikling
RISE Fire research
Høgskulen på Vestlandet - Digitalisering i utdanningen
OBRE - Digitalisering
Nytt fra KS Bedrift Arbeidsgiverservice