Beredskapsområdet har vært i fokus de siste årene og brann og redning får en stadig større rolle på dette feltet.

Det er flere store endringer på gang innen alle nødtjenestene, og også det som skjer innen politi og helse er viktig for brann og redning. For Samfunnsbedriftene Brann og redning er det et viktig mål at beredskapen styrkes, blant annet gjennom god og forutsigbar finansiering, organisering og kompetansebygging, herunder HMS-arbeid.