Forskrift om brannforebygging skal bidra til både å redusere sannsynligheten for brann og begrense følgene en brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier. Her finner du også en veileder som Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har laget til denne forskriften. Veilederen skal hjelpe deg å tolke og bruke forskriftens innhold.