Samfunnsbedriftene Brann og redning jobber for at våre brann- og redningsmedlemmer skal ha best mulig rammevilkår slik at samfunnet får bedre beredskap og samfunnssikkerhet.

Samfunnsbedriftene Brann og redning representerer både brann- og redningstjenester og 110-sentraler. De aller fleste av disse er organisert som interkommunale selskaper, men vi har også medlemmer som er for eksempel etatsorganisert.

Vi representerer både store og små virksomheter og by og distrikt. Våre medlemmer dekker lokal beredskap for drøye 2,7 millioner innbygger i ca. 180 kommuner.

Vi jobber med å synliggjøre at brann- og redningstjenesten er en av samfunnets viktigste beredskapsressurser. Tjenesten er lokalt basert og gir trygghet og beredskap der folk bor, jobber og ferdes. Brann er ofte første nødetat på ulike hendelser og utfører stadig flere oppgaver, også på vegne av andre beredskapsaktører som helse og politi.

Det daglige arbeidet ivaretas av Øistein Gjølberg Karlsen og Pia Farstad von Hall. I tillegg er det et eget bransjestyre med brannsjefer og ledere for 110-sentraler som bidrar inn i arbeidet.