På de fire til fem årlige utvalgsmøtene i Samfunnsbedriftene Brann og redning tar vi opp aktuelle temaer innen interessepolitikk og arbeidsgiverspørsmål.

Møtene annonseres på kalenderen til Samfunnsbedriftene og gjennom invitasjon til medlemmene.

Vi arrangerer også treff der folk fra brann- og redningsmiljøet utenfor vår medlemsmasse kan delta.

I tillegg har vi temadager og kurs innen arbeidsgiverområdet generelt. Også disse blir annonsert på Samfunnsbedriftenes kalender og gjennom invitasjon til medlemmene.

Her finner du styret for Samfunnsbedriftene Brann og redning Foto: iStock