Som del av vårt interessepolitiske arbeid avgir Samfunnsbedriftene Brann og redning høringsuttalelser. 

Foto: iStock.