brannslokking.png

Betaling for slukningshjelp og redningsaksjoner - branntjeneste

Betaling for slukningshjelp • Brann og redning

KS har justert de veiledende satser for betaling av slukningshjelp. Satsene er justert med ulike indekser jfr. vedlagte veiledende satser for betaling. Forhøyelsen gjelder fra 1.1.2015.

Brannlovens § 15 fastsettes - på visse vilkår - uttrykningsplikt til annen kommune. I brannloven § 30 er det bestemt at en kommune som mottar bistand fra en annen kommunes brannvesen skal yte kompensasjon for bistanden med mindre det er inngått særskilt avtale om annet.

Satsene er basert på at den kommune som hyppig og ensidig mottar slukningshjelp fra annen kommune, også betaler en andel av kostnadene til beredskap i den kommunen som yter hjelp. Der kommuner ofte mottar rednings-/slukningshjelp, anbefales lokale avtaler eller at det inngås interkommunalt samarbeid.

Les mer om dette og de nye satsene i B-rundskrivet nr. 2/2015.