IMG_3445.JPG
Høringssvar levert 03.03.2015

Høring om instruks for Fylkesmannen

Høringsuttalelser vi har sendt • Brann og redning

KS Bedrift avga 3. mars 2015 høringssvar på instruks for Fylkesmannens arbeid med samfunnssikkerhet, beredskap og krisehåndtering.

Vårt forslag var blant annet at brann- og redningstjenesten gis fast plass i fylkesberedskapsrådet. 

Du kan lese høringsuttalelsen her