2015_KSbedrift_072.jpg
Høringssvar levert 20.03.2015

Høring om redningstjenesten

Høringsuttalelser vi har sendt • Brann og redning

KS Bedrift avga 20. mars 2015 en høringsuttalelse om kongelig resolusjon om organisasjonsplan for redningstjenesten.