2015_KSbedrift_072.jpg
Høringssvar levert 26.05.2015

Høring på piloter i tilknytning til brannstudien

Høringsuttalelser vi har sendt • Brann og redning

I forbindelse med oppfølging av brannstudien, er det besluttet å gjennomføre en eller flere piloter. KS Bedrift fikk til høring organiseringen av dette arbeidet. Vi la blant annet vekt på at det burde være mer enn ett pilotprosjekt.