brannbåt_OBRE.jpg
Foto: Oslo brann- og redningsetat
Høringsutalelse levert 20.11.2017

Høringsuttalelse om båtsertifikater

Høringsuttalelser vi har sendt • Brann og redning

KS Bedrift og KS leverte 20.11.17. felles høringsuttalelse om båtsertifikater.