Helikopter lander.jpg
Fra øvelsen Trident Juncture i Norge 2018. (Foto: Forsvaret)
Høringssvar levert 22.05.2017

KS Bedrifts høringssvar om Konseptutredning Sivilforsvaret

Høringsuttalelser vi har sendt • Brann og redning

KS Bedrift har levert høringssvar på konseptutredningen for Sivilforsvaret.