Øvelse.jpg
Høringssvar levert 12.09.2019

KS Bedrifts høringssvar om Nasjonal veileder for akutthjelpere

Høringsuttalelser vi har sendt • Brann og redning

Den 12.09.19 leverte KS Bedrift Brann og Redning høringssvar om Nasjonal veileder for akutthjelpere.