Branninnsats.jpg
Høringssvar levert 14.02.2014

KS Bedrifts høringsuttalelse om brannstudien

Høringsuttalelser vi har sendt • Brann og redning

KS Bedrift leverte egen høringsuttalelse til brannstudien den 14. februar 2014.