Fellesføringsavgifter 2013

Fellesføring • Energi

SSBs statistikk for året som har gått er publisert, og endring av fellesføringsavgifter for svakstrøm på lavspenningsmaster er nå klar. Indeksen som er avtalefestet og benyttes, tabell 05332 i statistikkbanken, økte fra 177,2 til 182,7. Dette gir en økning på 3,1 % og avgiftene for 2013 blir da i NOK:

Etableringsavgift 2 905
Årsavgift 60,50I 2012 var avgiftene på NOK 2 817 og NOK 58,67.

 

Her kan du sehistoriske fellesføringsavgifter.