Fellesføringsavgifter 2016

Fellesføring • Energi

Årlig fastsettes ny pris på leie av plass på energiselskapenes lavspenningsmaster for ekom-aktører. Prisene fremforhandles mellom KS Bedrift, Energi Norge og Telenor. Nå er prisene for 2016 fastsatt.

 

 

Etableringsavgift     NOK 3 068               (2015 NOK 2 980)

Årsavgift                  NOK   70,07             (2015 NOK 68,05)

 

For 2016 er avgiftene fastsatt ved indeksregulering i henhold til tidligere fremforhandlet avtales prisbilag. Denne sier at hvert femte år skal prisene reforhandles, og i årene i mellom justeres etter KPI-indeksen fra SSBs tabell 05332 KPI-JA og KPI-JAE for varer og tjenester, etter leveringssektor KPI-JAE med arbeidslønn som dominerende prisfaktor.  

Avgiftene er oppjustert med 2,96 % for 2016.   

Ved spørsmål ta kontakt med Kristin H. Lind, kristin.lind@ks.no, eller Asle Strand, asle.strand@ks.no .