Fellesføringsavgifter 2017

Fellesføring • Energi

Årlig fastsettes ny pris for ekom-aktørenes leie av plass på energiselskapenes lavspenningsmaster. Prisene fremforhandles mellom KS Bedrift, Energi Norge og Telenor. Her er prisene for 2017.

De nye avgiftene innebærer en liten økning fra fjoråret, i tråd med indeksreguleringen. Prisene for 2017 blir dermed:

Etableringsavgift:    

NOK 3 154   

(2016: 3 068)   

+ 2,80%

Årsavgift:

NOK 72,03

(2016: 70,07)

+ 2,81%

MVA kommer i tillegg til disse avgiftene. 

For 2017 er avgiftene fastsatt ved indeksregulering i henhold til tidligere fremforhandlet avtales prisbilag. Denne sier at prisene skal reforhandles hvert femte år. I årene mellom reforhandlingene justeres prisen etter KPI-indeksen tabell 11120KPI-JA og KPI-JAE for varer og tjenester, etter leveringssektor KPI-JAE med arbeidslønn som dominerende prisfaktor.

Ved spørsmål ta kontakt med Asle Strand, fagsjef KS Bedrift Energi, på asle.strand@ks.no eller Audun Wiig, næringspolitisk rådgiver i KS Bedrift Energi, på audun.wiig@ks.no