Fellesføringsavgifter for 2015

Fellesføring • Energi

13.01.2015 

Årlig fastsettes ny pris på leie av plass på energiselskapenes lavspenningsmaster for ekom-aktører. Prisene fremforhandles mellom KS Bedrift, Energi Norge og Telenor. Nå er prisene for 2015 fastsatt.

artene har  blitt enige om fellesføringsavgifter for 2015: 

 

Etableringsavgift     NOK 2 980               (2014 NOK 2 876)

Årsavgift                  NOK      68,05          (2014 NOK 65,69)

 

For 2015 er avgiftene fastsatt ved indeksregulering i henhold til tidligere fremforhandlet avtales prisbilag. Denne sier at hvert femte år skal prisene reforhandles, og i årene i mellom justeres etter KPI-indeksen fra SSBs tabell 05332 KPI-JA og KPI-JAE for varer og tjenester, etter leveringssektor KPI-JAE med arbeidslønn som dominerende prisfaktor.  

Utgangspunktet var de framforhandlede satsene for 2014 og økningen er på 3,6 %.   

Ved spørsmål ta kontakt med Kristin H. Lind, kristin.lind@ks.no, eller Asle Strand,asle.strand@ks.no .