Fellesføringsavtalene

Fellesføring • Energi

11.01.2011

Ny avtalemal og standardvilkår for fellesføring av svakstrømsledninger og nettselskapenes lavspenningsledninger fra 2009.

Hvis ny avtale med nye standardvilkår inngås med Telenor,opphører de gamle avtaleforholdene uten egen oppsigelse. KS Bedrift anbefaler nettselskapene å inngå ny avtale med Telenor og andre svakstrømsaktører.

Ved utgangen av januar 2010 hadde 93 nettselskaper inngått nye avtaler med Telenor, noe som representerer ca 84 % av fellesføringer utenom Hafslund Netts område.

Det nye avtaleforholdet mellom Nettselskap og Aktør (Telenor og eventuelt andre svakstrømsaktører) består av:

Den bilaterale avtalen, med disse vedleggene:

-Standardvilkår for fellesføring

-Prisblad

-Definisjoner

-Eksempel på skjemaer
(klikk for å få fram de respektive dokumentene)

Ny avtale i to eksemplarer, underskrevet av Nettselskapet, og med tilhørende vedlegg, skal sendes til følgende adresse og kontaktperson i Telenor:

Telenor, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu - att: Tor Eirik Thuestad, sone J5c

Epost: tor-eirik.thuestad@telenor.com  Tlf: 911 19 119

------

De avgifter som nettselskapene skal fakturere for 2011 er

Etableringsavgift:                   kr 2 714  (2010: kr 2 607og 2009: kr 2 495)

Årsavgift:                              kr 56,53   (2010 kr 54,30 og 2009: kr 52,-)

SSBs statistikk for året som har gått er nå publisert.  Indeksen som er avtalefestet og benyttes, tabell 05332 i statistikkbanken, for endring av fellesføringsavgifter for svakstrøm på lavspenningsmaster, økte fra 164 til 170,7 som gir en økning på 4,1 %.