Fellesføring - signering - for nett.jpg
Bilde: Fra signering av fellesføringsavtalen som gjelder fra 2020. Fra venstre: Knut Kroepelin, administrerende direktør Energi Norge; Ingeborg Øfsthus, Telenor og Asle Strand, direktør KS Bedrift Energi.

Ny fellesføringsavtale fra 2020

Fellesføring • Energi

Etter lange og grundige forhandlinger har KS Bedrift, Energi Norge og Telenor blitt enige om ny og forbedret avtale for fellesføring av ledninger. KS Bedrift oppfordrer alle medlemmer til å signere den nye avtalen.

Felles fremføring av strøm og fiber (ekom) på de samme stolpene eller mastene har en lang tradisjon og det har lenge eksistert en avtale som regulerer dette. Avtalen har kun regulert bruken av lavspentstolper og det er ingen endring på dette.

Det er åpenbart både samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk fornuftig at flere aktører kan benytte de samme stolpene. Samtidig kan det være både estetiske utfordringer og HMS-utfordringer knyttet til å ha mange ledninger i samme stolpe.

Og selv om de fleste nå legger nye anlegg i bakken så langt det er mulig, vil det i lang tid være fornuftig å utnytte eksisterende stolper i mange sammenhenger.

Avtalen prisjusteres hvert år og gjennomgår en grundig revisjon hvert 5. år. I denne hovedrunden har det skjedd en stor opprydding i teksten og en klargjøring av ansvar og frister i ulike sammenhenger.  

Det er viktig at avtalen gir klare føringer og krav knyttet til hvordan fiber skal monteres i nettselskapenes stolper. Den nye avtalen gir etter vår mening tydeligere krav i så henseende. Vi vil derfor anbefale alle våre medlemmer å inngå en ny avtale med Telenor.

Det er også innført betaling for utvidelse av fellesføring. En aktør har tidligere kunnet henge opp en ekstra ledning gratis dersom han allerede betaler for en linje. Nå må han betale etableringsgebyr og årsgebyr også for ekstra linjer. Dog lavere enn for den første ledningen.

Dette gir en riktigere kostnadsfordeling og bør motivere til å bytte ut gamle linjer med nye, framfor bare å henge opp stadig flere. Jfr diskusjonene rundt det visuelle inntrykket.

Alle nettselskap vil om kort tid motta en ny avtale fra Telenor, som vil være gjeldende fra 1. januar 2020. Det er frivillig å signere den, men KS Bedrift anbefaler altså alle medlemmer å gjøre det. Samtidig som man signerer ny avtale med Telenor, bør samme avtale gjøres gjeldende også for andre fiberaktører i konsesjonsområdet.

Det er viktig at nettselskapene opptrer nøytralt og likebehandler alle aktørene.

Her finner du den nye avtalen.

 

Ta kontakt hvis du har spørsmål knyttet til den nye avtalen.