Vinternett-trafo.JPG

Fellesføringsavgifter 2021

Fellesføring • Energi

Årlig fastsettes ny pris på leie av plass på energiselskapenes lavspenningsmaster for ekom-aktører. Prisene fremforhandles mellom Samfunnsbedriftene, Energi Norge og Telenor. Prisjusteringen fra 2020 til 2021 er på 2,95 prosent.

 

Det ble inngått en ny generell avtale om fellesføring med Telenor i desember 2019. Og de aller fleste har nå inngått ny avtale med Telenor. Uavhengig om selskapene er på ny eller gammel avtale prisreguleres de likt. 

 

Avgiftene for 2021 (og 2020) er som følger:  

 

Etableringsavgift:      Kr 3 451                 (3 352) 

Årsavgift:                      Kr     78,42             (76,17) 

Utvidelsesgebyr:        Kr   863                  (838)

Årsgebyrtillegg:          Kr    19,61              (19,04)

 

Prisene er eksklusive mva. 

For 2021 er avgiftene fastsatt ved indeksregulering i henhold til avtalen. Denne sier at hvert femte år skal prisene reforhandles, og i årene i mellom justeres etter KPI-indeksen fra SSBs tabell 11120 KPI-JA og KPI-JAE for varer og tjenester, etter leveringssektor KPI-JAE med arbeidslønn som dominerende prisfaktor.  

Ved spørsmål ta kontakt med Asle Strand, tlf: 466 50 888